pravo

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Cestovné náhrady

Dobrý večer, prosím o radu, či si môže SZČO, ktorá používa auto v podnikaní /platí cestnú daň/ dať do nákladov stravné 98,-- Sk za každý deň cesty. Príklad: V pondelok ráno ide do Bratislavy a vráti sa v piatok večer. Ja mu dám do nákladov: cestovné s náhradov 5,5 Sk/1 km a zároveň stravné 98,-- Sk za každý deň, čo je spolu 490,--. Postupujem správne?Za skorú odpoveď vám vopred ďakujem.
Vážená pani,

nepostupujete správne, pretože pracovná cesta podnikateľa je pracovnou cestou podľa § 19 ods. 2 písm. e)
zákona č. 595/2003 Z.z. citujem

výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)

alebo je to stravné v zmysle § 19 ods. 1 písm.p) zákona č. 595/2003 Z.z. citujem

p) stravné vynaložené daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, 87) ak daňovníkovi súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie podľa osobitného predpisu89) v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo daňovník neuplatňuje výdavky (náklady) na stravovanie podľa písmena e),


Aj z ustanovenia § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z.z. vyplýva, že tieto dva spôsoby sa kombinovať nedajú.

Okrem toho mám silné pochybnosti o tom, že by vyššie uvedená pracovná cesta smerovala do iného miesta
 ako sa podnikateľská činnosť pravidelne vykonáva - základná podmienka na uplatnenie § 19 ods. 2 písm. e)
zákona č. 595/2003 Z.z., ak sa rozhodnete aplikovať postup podľa tohto ustanovenia tak potom
stravné sa bude počítať podľa zákona o cetovných náhradách
č. 283/2002 Z.z. a tu sa dostanete do iných časových pásiem a budete musieť riešiť problém, či bola, alebo nebola
zabezpečená strava.


s pozdravom Grant

Pravna pomoc | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014