pravo

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Výpoveď v ochrannej dobe

Dobrý večer, manželovi bola doručená výpoveď dňa 30.12.2008,/len doporučenou poštou, nie do vlastných rúk/, že má výpoveď k 31.12.2008 podľa § 63 ods. 1 písm. b a výpovedná lehota mu začína plynúť 1.1.2009 a končí 28.2.2009, o odstupnom nebola v liste ani zmienka, ale má právo podľa § 76 na 2 mesačné odstupné. Ale najväčší problém je v tom, že manžel je na pn, je v nemocnici, ja som mu o výpovedi ešte ani nehovorila, aby som ho nerozrušovala. Jeho zdravotný stav je vážny a vyžaduje si určite ešte niekoľkomesačnú PN. Na pn je od mája 2008. Neviem, mám písať list jeho zamestnávateľovi, lebo zamestnávateľ je v BA a my sme z Prešova. Ďakujem za odpoveď

Vážená pani,

v zmysle § 3 ods.1 Zákonníka práce  ( zákon č. 311/2001 Z.z. ) písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy sa doručujú do vlastných rúk. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštou ako doporučenú zásielku.Ako doporučenú zásielku možno výpoveď poslať až potom, keď sa nedá doručiť do vlastných rúk. Vzhľadom na to , že Váš manžel nemohol zásielku prevziať z objektívnych dôvodov ( pobyt v nemocnici ) nenastali účinky doručenia.

I keby účinky doručenia nastali nebola by výpoveď platná, pretože bola zaslaná počas ochrannej doby ( trvania práceneschopnosti ) § 64 ods. 1 pís. a) zákona č. 311/2001 Z.z. citujem

(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,

V zmysle vyššie uvedeného je výpoveď neplatná.

Okrem toho v prípade výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z.z, od 1.9.2007 platí, že zamestnanec má právo na odstupné a zároveň na výpovednú dobu. Pred 1.9.2007 platilo, že zamestnávateľ mohol poskytnúť odstupné ak zamestnanec súhlasil s tým, že nevyužije prácu vo výpovednej dobe. Inými slovami predtým mal nárok buď na výpovednú dobu 2 mesiace alebo na odstupné, ak si to vybral pred začatím plynutia výpovednej doby ( preto sa výpovede posielali tesne pred koncom kalendárneho mesiaca ). Teraz má nárok tak na výpovednú dobu ako i na odstupné zároveň. Zjednodušene povedané predtým mal nárok na 2 platy a teraz na 4 platy.

s pozdravom

Grant

Pravna pomoc | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014