pravo

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Reklamácia faktúry mobilného operátora

Dobrý deň neviem či to sem patrí alebo nie ale chcel by som vás požiadať o pomoc.Istý slovenský operátor mi v mesačnej faktúre zarátal cenu ktorú nemá uvedenú vo svojom cenníku.Nemá tam nič o spoplatení tejto služby nie je tam vlastne nič!? Chcel by som sa vás spýtať či to môže spraviť?!... Ďakujem

Vážený pane,

položka , ktorá Vám bola faktúrovaná musí mať oporu vo všeoebecných zmluvných podmienkach príslušného mobilného operátora. Odporúčam navštíviť príslušné pracovisko a žiadať vysvetlenie a pokiaľ nebude uspokojivé podajte reklamáciu. Na základe toho sa potom budete môcť bližie orientovať.

V prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie môžete podať návrh podľa § 73 zákona č. 610/2003 Z.z.   o elektronických komunikáciách na Telekomunikačný úrad SR http://www.teleoff.gov.sk citujem

Užívateľ je oprávnený predložiť úradu spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality verejnej služby najmä pri poskytovaní univerzálnej služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a užívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný. Podnik a užívateľ ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie prípadu. Úrad predložený spor rieši s cieľom jeho urovnania a dosiahnutia zhody medzi podnikom a užívateľom o predmete sporu.

s pozdravom

Grant


Pravna pomoc | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014