pravo

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Polícia na pohrebe

Demonštrácia sily Policajného zboru, ktorý zmobilizoval všetky svoje sily na udržanie verejného poriadku pri pohrebe údajného mafiánskeho bossa si rozhodne zaslúži hlbšiu pozornosť. Dôvodov je hneď niekoľko

Demonštrácia sily Policajného zboru, ktorý zmobilizoval všetky svoje sily na udržanie verejného poriadku pri pohrebe údajného mafiánskeho bossa si rozhodne zaslúži hlbšiu pozornosť. Dôvodov je hneď niekoľko

Pohreb je výslovne súkromná záležitosť bez ohľadu na to, či je pochovávaný čestný človek alebo kriminálnik. V tejto súvislosti sa žiada podotknúť, že údajný boss podsvetia Eršók nebol právoplatne odsúdený.

Nad snahami  vyhlasujúce pohreb za verejné zhromaždenie a odôvodnujúc  nevyhnutnosť zásahu polície udržiavaním verejného poriadku sú viac ako pochybné.

Čo je to verejné zhromaždenie definuje zákon o zhromažďovaní občanov 84/1990 Z.b. 

 (1)Občania majú právo pokojne sa zhromažďovať.

    (2) Výkon  tohto  práva  slúži  občanom  na využívanie slobody
prejavu a  ďalších ústavných práv  a slobôd, na  výmenu informácií
a názorov  a  na  účasť  na  riešení  verejných a iných spoločných
záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk.

    (3) Za zhromaždenie sa podľa tohto zákona považujú aj pouličné
sprievody a manifestácie.

    (4) Na zhromaždenie  nie je potrebné  predchádzajúce povolenie
štátneho orgánu.

    (5) Sú  zakázané   zhromaždenia  v  okruhu  100   m  od  budov
zákonodarných zborov alebo od miest, kde tieto zbory rokujú.

                               § 2

    Za zhromaždenie podľa tohto zákona sa nepovažujú:

 a) zhromaždenia  osôb  súvisiace  s  činnosťou  štátnych  orgánov
    upravené inými právnymi predpismi;
 b) zhromaždenia súvisiace s poskytovaním služieb;
 c) iné zhromaždenia neslúžiace účelu uvedenému v § 1 ods. 2.

Z uvedeného je jednoznačne vidieť, že pohreb osoby sa za takéto zhromaždenie považovať nedá. Preto išlo jednoznačne o protiprávny  zásah do práva na súkromie, ktoré je okrem iného garantované čl. 16 Ústavy SR citujem:
„Nedotknuteľnosť   osoby  a   jej  súkromia   je  zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.“

Pokiaľ si polícia namiesto prevencie krimitality a stíhania jej páchateľov bude plniť demonštračné funkcie je to návrat do obdobia v ktorom boli svetlé zajtrajšky na dohľad a ako to skončilo vieme všetci.

  V tejto súvislosti si treba predsa len pripomenúť jedno  socialistické  heslo , ktoré znelo 

Ako budeme dneska pracovať tak budeme zajtra žiť.    

 

Gabriel


Aktuálne | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014