pravo

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Pes a hluk

Dobrý deň. Mám psa a bývam na dedine. Keď ide niekdo okolo nás tak náš pes a myslím si každý pes začne štekať. A naším susedom to vadí čo bývajú cez ulicu a oni maju tiež psa a mi sa nestažujeme. Skrátka to štekanie ím vadí a chcú nás daťna súd chcel by som vedieť ako to je stím a na čo mám právo.
Vážený pane,

je to individuálne. V zmysle § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 S.b. ( Občiansky zákonník )

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Vzhľadom na vyššie uvedené je formulácia nad mieru primeranú pomerom dosť široká. Predpokladám, že na dedine je vlastníctvo psa bežné takže pokiaľ skutočne nejde o nejaký exces tak by to malo byť z Vašej strany v poriadku

s pozdravom Grant

Pravna pomoc | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014