pravo

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Náhradné bývanie

Dobrý deň. Manželka podala žiadosť o rozvod. Od roku 2000 bývame v spoločnej domácnosti, v byte, ktorý sme dostali od armády. Byt je písaný na manželku. Ide o nájomný byt, ktorý nemáme v spoločnom vlastníctve. Má právo manželka po rozvode ma z tohto bytu vyhodiť alebo aké mám práva? Ďakujem

Vážený pane

Zo znenia Vašej otázky predpokladám, že bývate v služobnom byte svojej manželky.
Pojem služobný byt upravuje zákon 189/1992 Z.z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami. Definícia služobného bytu je obsiahnutá v § 1 citovaného zákona.

Nájomnú zmluvu k bytu upravujú § 700 až 723 zákona č. 40/1964 S.b. – Občiansky zákonník. Vzhľadom k tomu, že k služobnému bytu nemôže vzniknúť spoločný nájom manželov ( § 709 ) Vaše postavenie upravuje § 713 zákona č. 40/1964 S.b. . citujem

(1) Ak služobný byt po smrti nájomcu alebo po rozvode jeho manželstva užívajú ďalej manžel, prípadne osoby uvedené v § 706 ods. 1, nie sú povinné sa z bytu vysťahovať, dokiaľ im nie je zabezpečený primeraný náhradný byt, ak nestačí podľa osobitného zákona poskytnutie náhradného ubytovania. To platí aj v prípade, ak nájomca služobného bytu opustí trvale spoločnú domácnosť.
 
(2) Ustanovenie odseku 1 sa primerane použije aj na byty osobitného určenia a na byty v domoch osobitného určenia.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že máte nárok na bytovú náhradu. Bytov náhradu upravuje § 712 ods. 2 zákona č. 40/1964 S.b.  


Pravna pomoc | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014